Upphandling står för runt 900 miljarder kronor årligen i Sverige och är en viktig drivkraft för hållbar utveckling. Aktuell Hållbarhets senaste kommunranking visar att andelen upphandlade produkter där krav ställs på miljömärkning eller hållbarhetscertifiering minskar, men av de topp 10 rankade kommunerna köper fyra in en väldigt stor andel.

Att ställa miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar är en unik drivkraft för hållbar utveckling och viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål, men det är inte alltid så lätt att veta vilka krav som är mest pådrivande och ger störst effekt eller att följa upp ställda krav genom revision och stickprov. Utan uppföljning går det inte att säkerställa att de varor och tjänster som köps in verkligen bidrar till en hållbar utveckling. I dag kan den upphandlande organisationen kräva en viss märkning eller certifiering för att upphandla de egenskaper som efterfrågas.

Oberoende tredjepartscertifieringar är ett resurseffektivt sätt för att ställa långtgående krav på miljö och social hållbarhet i upphandlingar, samtidigt säkrar det kvalitet i uppföljningen och spårbarheten. Dessutom vidareutvecklas kraven regelbundet i en öppen process.

Aktuell Hållbarhets senaste kommunranking visar att 24% av kommunerna uppger att endast 1-20% av de upphandlade produkterna har krav på miljömärkning eller hållbarhetscertifiering. Av de topp 10 rankade kommunerna uppger dock fyra att de köper in 81-100% miljömärkta eller hållbarhetscertifierade produkter.

Hur kan oberoende miljömärkningar och hållbarhetscertifieringar effektivisera upphandlingar och spara resurser? Träffa organisationerna bakom ModUpp tillsammans med några ledande kommuner under Almedalsveckan och lär dig mer.

Om vårt event under Almedalsveckan

Event: Oberoende tredjepartscertifieringar effektiviserar hållbar upphandling och uppföljning
Plats: Strandgatan 19, “TCO-landet”, lilla scenen
Dag: 27 juni, kl. 14.00-14.45

Moderator: Gabriella Mellstrand, TCO Certified

Medverkande: Lena Mårdh, Svanen, Sofie Munteanu, Bra Miljöval, Martin Magnusson, Ordförande SOI, Jeanette Jakobsson, Inköp- och upphandlingschef Lunds kommun och Annika Jacobson, Klimatgeneral Stockholms stad.

Eventet kommer även att livesändas här och på Almedalsveckan Play.

Läs mer på https://almedalsveckan.info/program.