MSC

Marine Stewardship Council

MSC är en oberoende, global, icke-vinstgivande organisation som startades 1996 för att finna en lösning på problemet med överfiskning. Märkningen är en garanti för att produkten kommer från ett välskött fiske, ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om miljön. För att en produkt ska få bära MSC märkningen ska fisket vara certifierat mot MSCs fiskestandard och alla aktörer i leverantörskedjan ska vara certifierade mot MSCs spårbarhetsstandard. MSCs standarder utvecklas ständigt i samarbete med yrkesfiskare, forskare, näring och miljöorganisationer.