Sex av sju partier vill driva frågan om hållbar offentlig upphandling

Samtliga riksdagspartier som svarat på en ny partienkät från nätverket ModUpp2030 anser att den offentliga upphandlingen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.